ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 27 ม.ค. 63 ผต.ทส. (นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ) ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เขตตรวจราชการที่ 11 ณ จังหวัดนครพนม

วันที่ 27 ม.ค. 63 ผต.ทส. (นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ) ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เขตตรวจราชการที่ 11 ณ จังหวัดนครพนม