ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 28 ม.ค. 2563 ผต.ทส. (นายสุรชัย อจลบุญ) ลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า และตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก การเฝ้าระวังการเกิดไฟป่าและหมอกควัน ณ จ.ลำปาง

วันที่ 28 ม.ค. 2563 ผต.ทส. (นายสุรชัย อจลบุญ) ลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า และตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก การเฝ้าระวังการเกิดไฟป่าและหมอกควัน ณ จ.ลำปาง

แกลเลอรี่