ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.จัดกิจกรรมวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก 2563 เร่งผลักดัน'บางปู'ขึ้นทะเบียนแรมซาร์ไซต์ วันนี้ (29 มกราคม 2563)

ทส.จัดกิจกรรมวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก 2563 เร่งผลักดัน'บางปู'ขึ้นทะเบียนแรมซาร์ไซต์      วันนี้ (29 มกราคม 2563)

                                                                 ทส.จัดกิจกรรมวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก 2563 เร่งผลักดัน'บางปู'ขึ้นทะเบียนแรมซาร์ไซต์
     วันนี้ (29 มกราคม 2563) เวลา 9.00 น. นาย ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ปี พ.ศ. 2563 ภายใต้แนวคิด "พื้นที่ชุ่มน้ำกับความหลากหลายทางชีวภาพ" เพื่อให้ทราบและตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย ซึ่งภายในงานมีนิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนแก่เด็กและเยาวชน กิจกรรมเก็บขยะในป่าชายเลนและเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน โดยมีคณะผู้บริหาร ทส. และผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน ณ สถานตากอากาศบางปู จ.สมุทรปราการ 
      นายยุทธพล กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมหลายด้าน โดยเฉพาะปัญหามลภาวะทางอากาศ ฝุ่น PM2.5 ที่เกิดจากการขยายตัวของจำนวนประชากร สวนทางกับพื้นที่ป่าที่ลดลง โดยเฉพาะพื้นที่ชุ่มน้ำ-ป่าชายเลน ซึ่งมีคุณสมบัติในการฟอกอากาศและดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่าป่าบกถึง 10 เท่า สำหรับสถานตากอากาศบางปูนั้น ขอชื่นชมหน่วยงานเจ้าของพื้นที่และประชาชนที่ช่วยกันดูแลป่าชายเลนในพื้นที่ชุ่มน้ำเป็นอย่างดี มีความสมบูรณ์จนเป็นแหล่งอาหารของนกนางนวล และนกประจำถิ่นที่สำคัญอีกหลายชนิด ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวหลายแสนคนตลอดทั้งปีจากทั่วประเทศ ควรค่าแก่การผลักดันให้ได้ขึ้นทะเบียนเป็น พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ หรือ แรมซาร์ไซต์ ต่อไป
       ประเทศไทย ได้ลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำหรืออนุสัญญาแรมซาร์ ( Ramsar Convention ) เป็นลำดับที่ 110 จากทั้งหมด 170 ประเทศ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2541 เป็นต้นมา ปัจจุบันมีพื้นที่ชุ่มน้ำในไทยที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ หรือ แรมซาร์ไซต์ (Ramsar Site) ตามอนุสัญญาฯ ทั้งหมด 14 แห่งทั่วประเทศ โดยมีสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติหน้าที่ในการประสานงานกลางอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ ( National Focal Point ) โดยสำนักเลขาธิการสัญญาฯ ได้กำหนดให้ทุกวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ( World Wetlands Day ) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำระดับประเทศและท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ

แกลเลอรี่