ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 30 ม.ค. 2563 ผต.ทส. (นายสุรชัย อจลบุญ) ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จ.เชียงใหม่

วันที่ 30 ม.ค. 2563 ผต.ทส. (นายสุรชัย อจลบุญ) ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จ.เชียงใหม่

แกลเลอรี่