ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 3 ก.พ.63 ผต.ทส.(นายเฉลิมชัย ปาปะทา) ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเขตตรวจราชการที่ 13 ณ จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 3 ก.พ.63 ผต.ทส.(นายเฉลิมชัย ปาปะทา) ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเขตตรวจราชการที่ 13 ณ จังหวัดบุรีรัมย์

แกลเลอรี่