ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 3 ก.พ.63 ผต.ทส.(นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์) ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเขตตรวจราชการที่ 3 ณ จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 3 ก.พ.63 ผต.ทส.(นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์) ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเขตตรวจราชการที่ 3 ณ จังหวัดกาญจนบุรี