ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. หารือ UNDP เดินหน้าโครงการความร่วมมือดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทส. หารือ UNDP เดินหน้าโครงการความร่วมมือดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                                                   ทส. หารือ UNDP เดินหน้าโครงการความร่วมมือดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

      วันนี้ (4 กุมภาพันธ์ 2563) ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะ ร่วมให้การต้อนรับ Mr. Renaud Meyer ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme : UNDP) ประจำประเทศไทย (UNDP Resident Representative) และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหารือโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า ความหลากหลายทางชีวภาพ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 โอกาสนี้ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งให้ผู้แทน UNDP ทราบถึงนโยบายที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญและเร่งรัดการดำเนินงาน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญกับการเร่งรัดแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ซึ่งจะมีการประชุมหารือทั้งในระดับเทคนิคและเชิงนโยบายซึ่งจะขอเชิญ UNDP ร่วมในการหารือด้วย

แกลเลอรี่