ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 9 จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดนครนายก เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้งที่จะเกิดขึ้น

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 9 จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดนครนายก เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้งที่จะเกิดขึ้น

แกลเลอรี่