ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รมว.ทส. ร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หารือ แผนพัฒนา EEC

รมว.ทส. ร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หารือ แผนพัฒนา EEC

รมว.ทส. ร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หารือ แผนพัฒนา EEC

วันนี้ (6 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 20 นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชุมหารือความร่วมมือแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม EEC ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก นำโดย นายคณิศ  แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พร้อมด้วย นายเกษมสันต์  จิณณวาโส ที่ปรึกษาพิเศษ และคณะ โดยมี นายธเนศพล  ธนบุญยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด ทส. ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือด้วย

แกลเลอรี่