ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 4 ก.พ. 2563 ผต.ทส.(นายเฉลิมชัย ปาปะทา) ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เขตตรวจราชการที่ 13 ณ จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 4 ก.พ. 2563 ผต.ทส.(นายเฉลิมชัย ปาปะทา) ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เขตตรวจราชการที่ 13 ณ จังหวัดนครราชสีมา

แกลเลอรี่