ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วราวุธ! เปิดเวทีเสวนา เติมน้ำใต้ดินครั้งที่ 2

วราวุธ! เปิดเวทีเสวนา เติมน้ำใต้ดินครั้งที่ 2

                                                                                       วราวุธ! เปิดเวทีเสวนา เติมน้ำใต้ดินครั้งที่ 2

    กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเวทีเสวนาการเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทยครั้งที่สองพร้อมส่งมอบและแนวทางการเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทยให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเติมน้ำใต้ดินในประเทศไทย

   วันนี้ 7 กุมภาพันธ์ 63 ณห้อง แกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิลเวลา 09.00 น นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมเสวนา การเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทย ครั้งที่ 2 พร้อมมอบเกณฑ์และแนวทางการเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทยให้กับ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพไทย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สถาบันการศึกษา จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเติมน้ำใต้ดินในประเทศไทย โดยการประชุมเสวนาดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คนเพื่อรับทราบนโยบาย แนวทางมาตรฐานการเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทย รวมทั้งร่วมเสวนาการขับเคลื่อนแนวทางมาตรฐานการเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทยไปสู่การปฏิบัติ เพื่อสื่อสารและส่งเสริมให้มีการนำองค์ความรู้เรื่องการเติมน้ำใต้ดินที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีมาตรฐาน ป้องกันไม่ให้น้ำบาดาลเกิดการปนเปื้อนและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต ไปบอกกล่าวและเผยแพร่กลุ่มเป้าหมายอื่นได้รับทราบต่อไป

แกลเลอรี่