ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ผต.ทส.นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เขตตรวจราชการที่ 4 จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ผต.ทส.นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์  ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เขตตรวจราชการที่ 4 จังหวัดเพชรบุรี