ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี พระราชทาน ส.ค.ส. 2563 แก่ สป.ทส. ในวาระขึ้นปีใหม่

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี พระราชทาน ส.ค.ส. 2563 แก่ สป.ทส. ในวาระขึ้นปีใหม่

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี พระราชทาน ส.ค.ส. 2563 แก่ สป.ทส. ในวาระขึ้นปีใหม่

     วันนี้ (14 ก.พ. 63) นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับมอบ ส.ค.ส. พระราชทาน เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 จากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริเวณชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่