ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วราวุธ! เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบบริหารราชการ ทส. ครั้งที่ 1/2563

วราวุธ! เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบบริหารราชการ ทส. ครั้งที่ 1/2563

วราวุธ! เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบบริหารราชการ ทส. ครั้งที่ 1/2563

วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 20 นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบบริหารราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายจตุพร  บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายภาดล  ภาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ เจ้าหน้าที่ กพร.ทส. และผู้แทนสำนักงานกพร. เข้าร่วมการประชุม โดยที่ประชุมได้รับทราบที่มาของการจัดการประชุมในครั้งนี้ ผลการประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการภายในของกรมทรัพยากรน้ำครั้งที่ 1/2563 และรับทราบระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาในประเด็นที่สำคัญ คือ คำขอปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกรมทรัพยากรน้ำ และคำชี้แจงประกอบคำขอปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกรมทรัพยากรน้ำ

แกลเลอรี่