ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 12 ก.พ. 2563 ผต.ทส. (นายเฉลิมชัย ปาปะทา) ร่วมตรวจราชการแบบบูรณการ เขตตรวจราชการที่ 10 จ. หนองคาย รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประชุมติดตามการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ณ จังหวัดหนองคาย

วันที่ 12 ก.พ. 2563 ผต.ทส. (นายเฉลิมชัย ปาปะทา) ร่วมตรวจราชการแบบบูรณการ เขตตรวจราชการที่ 10 จ. หนองคาย รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประชุมติดตามการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ณ จังหวัดหนองคาย