ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.จัดการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานที่สำคัญ

ทส.จัดการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานที่สำคัญ

ทส.จัดการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานที่สำคัญ

      วันนี้ (17 ก.พ. 63) เวลา 07.30 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานสำคัญตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้กล่าวเปิดการประชุม และมอบแนวทางการดำเนินงาน อาทิ ให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับงาน/กิจกรรมสำคัญ รวมถึงแผนการป้องกันและรับมือเหตุการณ์ต่างๆ เป็นรายเดือนและรายไตรมาส และให้เน้นย้ำการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ทั้งการเลือกใช้สื่อต่างๆ และการปรับรูปแบบการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และสร้างการรับรู้แก่ประชาชนได้มากขึ้น เป็นต้น โดยมีนายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการ รมว.ทส.  นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหาร ทส. เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 301 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่