ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.-กฟผ.- GIZ ฉลอง 2 ปีแห่งความสำเร็จ กองทุน RAC NAMA Fund ผลักดัน แอร์ ตู้เย็น ตู้แช่สีเขียว ประหยัดพลังงาน ช่วยลดโลกร้อน

ทส.-กฟผ.- GIZ ฉลอง 2 ปีแห่งความสำเร็จ กองทุน RAC NAMA Fund ผลักดัน แอร์ ตู้เย็น ตู้แช่สีเขียว ประหยัดพลังงาน ช่วยลดโลกร้อน

                                   ทส.-กฟผ.- GIZ ฉลอง 2 ปีแห่งความสำเร็จ กองทุน RAC NAMA Fund ผลักดัน แอร์ ตู้เย็น ตู้แช่สีเขียว ประหยัดพลังงาน ช่วยลดโลกร้อน
     วันนี้ (17 ก.พ. 63) เวลา 9.30 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน GREEN COOLING REVOLUTION: RAC NAMA Fund and the Future of Thai Industry พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกจากอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น โดยให้ความสำคัญต่อนโยบายการลดใช้สารทำความเย็นที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนตามเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (National Determined Contribution: NDC) สำหรับการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไทย ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 - 2573 ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ
      นายวราวุธ ศิลปอาชา กล่าวว่า รัฐบาลได้มุ่งเน้นการลดก๊าซเรือนกระจกจากผลิตภัณฑ์ความเย็นใน 2 ลักษณะ คือ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับการส่งเสริมการใช้สารทำความเย็นธรรมชาติ ซึ่งมีค่าศักยภาพการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming Potential: GWP) ในระดับต่ำ โดยผสมผสานรูปแบบการสร้างโอกาสทางธุรกิจ การวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ ร่วมกับการจัดการปัญหาทางสิ่งแวดล้อมไว้ด้วยกัน รวมทั้งขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของกองทุน RAC NAMA และขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกันขับเคลื่อนให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างสมบูรณ์ เพื่อเกิดประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป
       สารกลุ่มไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs) เป็นสารที่ใช้ในอุตสาหกรรมหลายอย่าง เช่น ในระบบดับเพลิง และเป็นสารทำความเย็นในเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น ตู้แช่ ซึ่งสารนี้เป็นหนึ่งในก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนสูงกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตั้งแต่ระดับหลายร้อยถึงหลายหมื่นเท่า ดังนั้น สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จึงร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ได้ทำข้อเสนอโครงการ RAC NAMA เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุน NAMA Facility ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งโดยรัฐบาลเยอรมันร่วมกับรัฐบาลอังกฤษ และได้รับการสนับสนุนจากกองทุนดังกล่าวจำนวนเงินทั้งสิ้น 8.3 ล้านยูโร (ประมาณ 300 ล้านบาท) มาจัดตั้งเป็นกองทุน RAC NAMA Fund โดยมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนผลักดันอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำความเย็นของประเทศไทย โดยตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ได้ดำเนินมาตรการเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรช่างซ่อมบำรุง และจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านช่างฝีมือร่วมกับภาครัฐและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

แกลเลอรี่