ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุรชัย อจลบุญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานพื้นที่แก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุรชัย  อจลบุญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานพื้นที่แก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดเพชรบูรณ์

แกลเลอรี่