ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

"วราวุธ" และ "ประธานสภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐเช็ก" ประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

"วราวุธ" และ "ประธานสภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐเช็ก" ประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

"วราวุธ" และ "ประธานสภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐเช็ก" ประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันนี้ (19 กุมภาพันธ์ 2563) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับ นายริชาร์ด บราเบช (Mr.Richard Brabec) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมสาธารณรัฐเช็ก และ นายราเดก วอนดราเซก ประธานสภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐเช็ก พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนไทยเพื่อกระชับความสัมพันธ์ ณ ห้องรับรอง อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวนั้นย้ำปณิธานที่ตั้งไว้ว่า จะทำให้ปี พ.ศ.2563 เป็นปีแห่งการลดมลพิษของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอากาศ น้ำเสีย และขยะ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวต้องการพันธมิตรและการมีส่วนร่วมของทุกคน รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับนานาประเทศ ในการสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการนำมาใช้ประโยชน์ โดยปัจจัยแห่งความสำเร็จและความยั่งยืน คือ การที่ประชาชนทุกคนร่วมคิด ร่วมทำ ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยินดีที่จะมีความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับสาธารณรัฐเช็ก ในประเด็นที่มีความสนใจร่วมกันต่อไป

ด้าน นายริชาร์ด บราเบช (Mr. Richard Brabec) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมสาธารณรัฐเช็กได้แจ้งความสนใจที่จะมีความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยของสาธารณรัฐเช็ก ในสาขาการบริหารจัดการของเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องจัดการขยะและเทคโนโลยีการแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า รวมถึงเทคโนโลยีการคัดแยกขยะอันตรายและของเสียอันตราย ทั้งนี้ ประเทศไทย และ สาธารณรัฐเช็ก เห็นพ้องกันว่า การสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นปัจจัยสำคัญที่สุด และโอกาสนี้ สาธารณรัฐเช็ก ได้เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย ไปเยี่ยมเยือนสาธารณรัฐเช็กในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป

แกลเลอรี่