ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 19 ก.พ.63 ทส.(นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์) ลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 เขตตรวจที่ 14 ณ จ.ศรีสะเกษ

วันที่ 19 ก.พ.63 ทส.(นายพุฒิพงศ์  สุรพฤกษ์) ลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 เขตตรวจที่ 14  ณ จ.ศรีสะเกษ