ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุรชัย อจลบุญ ผต.ทส. ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย และสถานการณ์การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุรชัย อจลบุญ ผต.ทส. ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย และสถานการณ์การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย