ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ผต.ทส. (นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์) ลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 14 ณ จ.ยโสธรและจ.อำนาจเจริญ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ผต.ทส. (นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์) ลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 14 ณ จ.ยโสธรและจ.อำนาจเจริญ

 

แกลเลอรี่