ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุรชัย อจลบุญ ผต.ทส. ตรวจติดตามการดำเนินงานของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ และการแก้ปัญหาภัยแล้ง ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุรชัย อจลบุญ ผต.ทส. ตรวจติดตามการดำเนินงานของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ และการแก้ปัญหาภัยแล้ง ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์