ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ตรวจราชการ ทส.(นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์) ลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 14 ณ จ.อุบลราชธานี

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ตรวจราชการ ทส.(นายพุฒิพงศ์  สุรพฤกษ์) ลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ  ประจำปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 14 ณ จ.อุบลราชธานี

แกลเลอรี่