ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ 15 ปี

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ 15 ปี

          (2ต.ค.60) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ 15 ปี โดยมีพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ร่วมด้วยนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญโญ) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ประธานพิธีสงฆ์ พร้อมทั้งผู้เข้ารับโล่เกียรติคุณ ประกาศเกียรติคุณ ผู้เข้ารับรางวัลโครงการประกวดสื่อภาพยนตร์สั้น ตัวแทนทายาทวีรชน ข้าราชการผู้เกษียณอายุราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติฯ ผู้บริหารจากภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมงาน ณ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

          การจัดงานวันสถาปนาคล้ายวันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ 15 ปีว่า จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงการก่อตั้งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช การร่วมรำลึกถึงวีรชนป่าไม้ที่ร่วมรักษาทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของกรมอุทยานแห่งชาติฯสู่สาธารณะ ตลอดจนแสดงความขอบคุณแก่บุคคลหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่สนับสนุนการทำงานของกรมมาโดยตลอด ทั้งนี้กรมอุทยานแห่งชาติฯจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2544 ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภาระกิจหลัก คือการดำเนินกิจการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ส่งเสริม และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในเขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ โดยการควบคุมป้องกันพื้นที่ป่าอนุรักษ์เดิมที่มีอยู่ และพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้กับสมบูรณ์ด้วยการส่งเสริม กระตุ้น และปลุกจิตสำนึก ให้ชุมชนมีความหวงแหน และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติร่วมรักษาสมดุลของระบนิเวศตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับเป็นแหล่งต้นน้ำ ลำธาร แหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของสัตว์ป่าแหล่งนันทนาการ และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของประชาชนอีกด้วย

Credit: ภาพและข่าวโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

แกลเลอรี่