ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางมากราบถวายสักการะเบื้องหน้าพระโกศพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9

ทส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางมากราบถวายสักการะเบื้องหน้าพระโกศพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9

            ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมากราบถวายสักการะเบื้องหน้าพระโกศพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร 
            สืบเนื่องจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ศตส.ทส.) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมากราบถวายสักการะเบื้องหน้าพระโกศพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 จนถึงปัจจุบัน ตามจุดบริการประชาชน 4 จุด ดังนี้ 
            1. กองอำนวยการศูนย์ติดตามสถานการณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กอ.ศตส.ทส.) ให้บริการเข็นรถวิลแชร์ให้ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ บริการแจกน้ำดื่ม แจกอาหารว่าง และแจกสิ่งของที่จำเป็น เช่น ผ้าเย็น ยาดม ฯลฯ 
            2. ห้องประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อบรมให้ความรู้อาสาสมัครคัดแยกและเก็บขยะ 
            3. ศาลหลักเมือง ผลิตและแจกจ่ายน้ำดื่ม 
            4. กรมการรักษาดินแดน ผลิตและแจกจ่ายน้ำดื่ม 
            โอกาสนี้ (29 กันยายน 2560) นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายประลอง ดำรงค์ไทย โฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และร่วมบริการเข็นรถวิลแชร์ให้ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ อีกทั้งบริการแจกน้ำดื่มให้แก่ประชาชนที่เดินทางมากราบถวายสักการะเบื้องหน้าพระโกศพระบรมศพ ตลอดจนเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้อาสาสมัครในเรื่องการคัดแยกและเก็บขยะอีกด้วย

แกลเลอรี่