ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ต้อนรับเลขาธิการเอกอัคราชทูต ณ กรุงดาการ์ และสื่อมวลชนจากแอฟริกาตะวันตก

ต้อนรับเลขาธิการเอกอัคราชทูต ณ กรุงดาการ์ และสื่อมวลชนจากแอฟริกาตะวันตก

          ต้อนรับ....สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ โดย นายภพปภพ ลรรพรัตน์ หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8)รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ให้การต้อนรับเลขาธิการเอกอัคราชทูต ณ กรุงดาการ์ และสื่อมวลชนจากแอฟริกาตะวันตก (กาบอง กาบูเวร์ดี และเซเนกัล) ในโอกาสที่เข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดลำปาง เกี่ยวกับวิถีชีวิตและการอนุรักษ์ช้างไทยตลอดจนศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบนิเวศ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับประเทศของตน ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา

Cradit: ภาพและข่าว: องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

แกลเลอรี่