ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.จัดประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563

ทส.จัดประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563

ทส.จัดประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563

            วันนี้ (2 มี.ค. 63) เวลา 14.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับ (ร่าง) Kuala lumpur Resolution on the post - 2020 global biodiversity framework สำหรับการประชุม ASEAN High Level Ministerial Meeting on Biological Diversity และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง และการปรับปรุงองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ของอนุกรรมการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 401 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


 

ภาพ,ข่าว,เผยแพร่ : จันทร์เพ็ญ, รดินทร

แกลเลอรี่