ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ที่ปรึกษา รมว.ทส. มั่นใจผลการอนุรักษ์ฯ ส่งผลพบเต่าตนุ โผล่หาดปากน้ำปราณ

ที่ปรึกษา รมว.ทส. มั่นใจผลการอนุรักษ์ฯ ส่งผลพบเต่าตนุ โผล่หาดปากน้ำปราณ

ที่ปรึกษา รมว.ทส. มั่นใจผลการอนุรักษ์ฯ ส่งผลพบเต่าตนุ โผล่หาดปากน้ำปราณ

                    กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ประสานงานไปยังอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดเจ้าหน้าที่ออกเดินตรวจตราบริเวณหาดวนอุทยานปราณบุรี รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนชายทะเลโดยรอบบริเวณหาดปากน้ำปราณ และหาดใกล้เคียงได้รับทราบ หากพบเห็นเต่าตนุขึ้นวางไข่ให้รีบแจ้ง เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 ทันทีได้ที่หมายเลข 08 7158 8102 เพื่อจะให้นักวิชาการตรวจสอบไมโครชิพที่ฝังไว้ก่อนที่จะปล่อยเต่าตนุลงสู่ทะเล เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
                    ทั้งนี้ จากความคืบหน้าหลังจากที่นางอรพรรณ นาคดี ชาวประมงปากน้ำปราณบุรี พบเต่าขนาดใหญ่คลานขึ้นมาจากทะเล เข้ามาบริเวณหมู่บ้านประมงตรงข้ามกับธนาคารปูม้าปากน้ำปราณ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยได้แจ้งให้ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 , เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก และเจ้าหน้าที่วนอุทยานปราณบุรีได้ รับทราบและเดินทางมาตรวจสอบและยืนยันว่าเป็นเตาตนุเพศเมีย โตเต็มวัย น้ำหนักประมาณ 100 กก. ขนาดของกระดอง กว้าง 80 ซม. ยาว 100 ซม. สภาพสมบูรณ์มีพฤติกรรมคลานสำรวจชายหาดเพื่อหาพื้นที่วางไข่นั้น และพบว่าสภาพเต่ามีอาการอ่อนเพลียจึงช่วยกันดูแล และเคลื่อนย้ายไปยังหาดวนอุทยานปราณบุรี จนเห็นว่าอาการของเต่าตนุที่อ่อนเพลียเริ่มดีขึ้น จึงได้ปล่อยคืนลงสู่ท้องทะเล และเจ้าหน้าที่ได้รายงานให้ทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 เพชรบุรี ได้รับทราบไปแล้ว นั้น
                    นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ตนเองได้รายงานให้นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบแล้วพร้อมทั้งได้ประสานความคืบหน้ากับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ทช.) อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 เพชรบุรี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งจากรายงานบริเวณจุดที่ปล่อยเต่าตนุเพศเมียลงสู่ท้องทะเลในวันนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และมีหาดทรายสวยงามทอดตัวยาว สิ่งสำคัญให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่หน่วยเกี่ยวข้องเฝ้าติดตามบริเวณชายหาดดังกล่าว โดยการจัดเจ้าหน้าที่คอยเดินตรวจตรา ซึ่งทราบจากเจ้าหน้าที่ กรม ทช. ว่าเต่าตนุตัวดังกล่าวโตเต็มวัย และอาจกลับขึ้นมาวางไข่ก็เป็นได้จะถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ทั้งนี้ตนในฐานะที่เติบโตมาในพื้นที่แถบจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ แทบไม่เคยได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการขึ้นวางไข่ของเต่าตนุ ครั้งนี้ตนเองจึงรู้สึกตื่นเต้นและภูมิใจแทนคนในพื้นที่ ที่ช่วยกันดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้อย่างดีจนมีสภาพสมบูรณ์และมีการพบเต่าตนุขึ้นมาหาที่วางไข่ในวันนี้
                     ด้านนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า ภายหลังที่ได้รับรายงานจาก เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 ,เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก ในพื้นที่รู้สึกดีใจที่มีชาวประมงพบเต่าตนุบริเวณหาดปากน้ำปราณ ซึ่งคาดว่าจะขึ้นมาวางไข่ ซึ่งเต่าตนุ เป็นเต่าทะเลที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่และมีน้ำหนักมากเมื่อโตเต็มที่ ลักษณะหัวป้อมสั้น ปากสั้น เกล็ดเรียงต่อกันโดยไม่ซ้อนกัน กระดองหลังโค้งนูนเล็กน้อย บริเวณกลางหลังเป็นแนวนูนเกือบเป็นเส้น ท้องแบนราบขาทั้งสี่แบนเป็นใบพาย ขาคู่หลังมีขนาดเล็กกว่าขาคู่หน้ามากฯลฯ เบื้องต้นได้สั่งการไปยังเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อม ทั้งกำลังเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์และเครื่องมือ ในการดูแลเฝ้าระวังและตรวจตรา พร้อมกันนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กรม ทช.ในพื้นที่ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนโดยรอบรับทราบ โดยหากพบเห็นเต่าตนุขึ้นวางไข่ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 ทันทีได้ที่หมายเลข 08 7158 8102 เพื่อประสานนักวิชาการ ให้ไปตรวจสอบว่าใช่เต่าตนุที่มีการปล่อยลงสู่ทะเลที่ชายหาดวนอุทยานปราณบุรีหรือไม่ เนื่องจากทางเจ้าหน้าที่ ทช.ได้มีการฝังไมโครชิพเอาไว้แล้ว
                    นับตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา เราพบเต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและพังงากว่า 11 รัง และสำหรับการขึ้นวางไข่ของเต่าตนุซึ่งไม่มีรายงานการขึ้นวางไข่มาเป็นระยะเวลานานแล้ว ก็ถือว่าเป็นนิมิตรหมายอันดีที่แสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ของประเทศไทย นอกจากนี้ เต่าตนุถูกจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2546 "นายโสภณ กล่าวทิ้งท้าย"

 

ภาพ : ทช./ข่าว,เผยแพร่ : จันทร์เพ็ญ,ทช.

แกลเลอรี่