ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.หวั่นไทยเผชิญขยะหน้ากากล้นเหมือนฮ่องกง

ทส.หวั่นไทยเผชิญขยะหน้ากากล้นเหมือนฮ่องกง

ทส.หวั่นไทยเผชิญขยะหน้ากากล้นเหมือนฮ่องกง เดินหน้ารณรงค์การทิ้งหน้ากากอนามัย
ในที่ที่จัดเตรียมไว้ เพื่อป้องกันปัญหาขยะตกค้างในสิ่งแวดล้อม
 จากกรณีเพจ OceansAsia รายงานผลการสำรวจปัญหาขยะทะเลและไมโครพลาสติก บริเวณหมู่เกาะโซโค ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะลันเตา ของฮ่องกง พบว่า มีปริมาณขยะหน้ากากอนามัย
ที่ใช้แล้วเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จนเป็นที่น่ากังวล ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศทางทะเล อีกทั้ง ยังนับเป็นขยะติดเชื้อที่ต้องการการกำจัดเป็นกรณีพิเศษนั้น
 เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 63 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตีว่าการกระทรวงทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ตนได้ทราบข่าวผ่านสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับกรณีการสำรวจพบขยะหน้ากากอนามัยเพิ่มขึ้นจำนวนมากในฮ่องกง ตนจึงรู้สึกกังวลอย่างมากเนื่องจาก ขณะนี้ประเทศไทยมีผู้ใช้หน้ากากอนามัยจำนวนมาก ทั้งจากสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 และหมอกควัน และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งหน้ากากอนามัยที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันทั้งหน้ากากอนามัยแบบทั่วไปและหน้ากากอนามัยแบบ N95 หน้ากากอนามัยเหล่านี้มีองค์ประกอบที่ทำจากวัสดุที่ย่อยสลายยาก 
เช่น ผ้า คาร์บอน รวมไปถึง พอลิโพรไพลีนซึ่งเป็นพลาสติกชนิดหนึ่ง เป็นต้น ตนจึงได้สั่งการทันที
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เร่งสำรวจ และรณรงค์การทิ้งหน้ากากอนามัยในที่ที่จัดเตรียมไว้ เพื่อป้องกันปัญหาขยะตกค้างในสิ่งแวดล้อม และปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโรค
 นายวราวุธ กล่าวอีกว่า ขณะเดียวกันการดูแลสุขภาพสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศก็มีความสำคัญและจำเป็นเช่นกัน จึงอยากวอนขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนช่วยกันทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วในที่ที่จัดเตรียมไว้เพื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้นำไปกำจัดอย่างถูกหลักวิธี ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยในการกำจัดขยะอันตรายหรือขยะติดเชื้อ สามารถสอบถามได้ที่สายด่วน Green Call 1310 ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยินดีให้ความรู้และคำแนะนำที่ถูกต้องต่าง ๆ อย่างเต็มที่
 ด้านนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวเพิ่มเติมว่า ทันทีที่ตนได้รับข้อสั่งการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาขยะตกค้างในสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะขยะจำพวกหน้ากากอนามัยที่พี่น้องประชาชนใช้กันมากขึ้นนั้น ตนได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรม ทช. 
เร่งประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเล พร้อมจัดเตรียมที่ทิ้งขยะเพื่อรองรับหน้ากากอนามัย 
เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
 อย่างไรก็ตาม ตนอยากขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวและพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลร่วมมือกันอย่างจริงจัง ทั้งนี้หากหน้ากากอนามัยที่มีการปนเปื้อนเชื้อโรคต่าง ๆ ลงสู่ทะเล นอกจากจะมีผลกระทบต่อระบบนิเวศในทะเลแล้ว ยังมีโอกาสแพร่กระจายเชื้อโรคสู่นักท่องเที่ยวหรือชุมชนที่ใช้ประโยชน์จากทะเลอีกด้วยและที่สำคัญ คือ อาจจะเป็นอาหารของสัตว์ทะเลหายาก เช่น เต่า หรือพะยูน ที่กลืนกินเข้าไปเป็นอาหารโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์และจะย่อยสลายไม่ได้และตายในที่สุด

แกลเลอรี่