ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

การตรวจราชการของคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในพื้นที่เขตตรวจราชการ 15-18 (ภาคเหนือ) วันที่ 3 มีนาคม 2563 ณ จ.ลำปาง (หารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง)

การตรวจราชการของคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในพื้นที่เขตตรวจราชการ 15-18 (ภาคเหนือ) วันที่ 3 มีนาคม 2563 ณ จ.ลำปาง (หารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง)