ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 3 มีนาคม 2563 การตรวจราชการของคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในพื้นที่เขตตรวจราชการ 15-18 (ภาคเหนือ) ณ จ.ลำปาง

วันที่ 3 มีนาคม 2563 การตรวจราชการของคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในพื้นที่เขตตรวจราชการ 15-18 (ภาคเหนือ) ณ จ.ลำปาง