ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.เปิดโครงการดูแลและจัดการต้นไม้ในเมือง

ทส.เปิดโครงการดูแลและจัดการต้นไม้ในเมือง

ทส.เปิดโครงการดูแลและจัดการต้นไม้ในเมือง

วันนี้ (4 มี.ค. 63) เวลา 9.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการการดูแลและจัดการต้นไม้ในเมืองเพื่อความสุขของประชาชน และปล่อยขบวนรถ "รุกขกร กรมป่าไม้" โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหาร ทส. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนที่ทำหน้าที่ดูแลรักษาต้นไม้ เข้าร่วมกว่า 600 คน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งจะเป็นโครงการนำร่องและเป็นจังหวัดต้นแบบในการขยายงาน “รุกขกร” ในการดูแล รักษา ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ตามหลักวิชาการรุกขกรรม และขยายผลต่อยอดไปในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้เสริมได้อีกทางหนึ่ง

นายวราวุธ  ศิลปอาชา กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลและจัดการต้นไม้ใหญ่ในเขตเมือง เพื่อเป็นการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในเมืองให้ร่มรื่น สวยงาม สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม แต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมในสังคมเมืองที่มีความแตกต่างจากธรรมชาติ ทั้งลักษณะและคุณภาพของดิน ปริมาณความชื้น ความร้อน ที่อยู่อาศัยของประชาชน ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งผลต่อต้นไม้ที่ปลูกไว้ในบริเวณเขตเมืองจะมีสุขภาพอ่อนแอ เพราะขาดการดูแล บำรุงรักษาอย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการ ส่งผลให้ต้นไม้ในเมืองเสื่อมโทรม หักโค่น สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดังนั้น งานด้าน “รุกขกร” จึงมีความสำคัญและจำเป็นทั้งในเรื่องของการคัดเลือกชนิดของไม้ การจัดการกับต้นไม้ในเมือง การปลูก การบำรุงรักษา การป้องกันโรคและแมลง การทำศัลยกรรมต้นไม้ตามหลักวิชาการ ตลอดจนวิธีการปีนต้นไม้ที่ถูกวิธีซึ่งจะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุในขณะทำการดูแล ตัดแต่งกิ่งไม้ ให้ต้นไม้นั้นได้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนต่อไป

แกลเลอรี่