ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.ปลุกจิตสำนึก กระตุ้นคนไทย ร่วมอนุรักษ์และเชิดชูช้างไทย

ทส.ปลุกจิตสำนึก กระตุ้นคนไทย ร่วมอนุรักษ์และเชิดชูช้างไทย

ทส.ปลุกจิตสำนึก กระตุ้นคนไทย ร่วมอนุรักษ์และเชิดชูช้างไทย
วันนี้ (5 มี.ค. 63) เวลา 10.00 น. นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา ที่ปรึกษาคณะทำงานยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานแถลงข่าวในประเด็น "วันช้างไทย ประจำปี 2563" ร่วมด้วย แพทย์หญิงนลินี ไพบูลย์ ประธานกรรมการ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด และนางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เพื่อปลุกจิตสำนึกให้ชาวไทยตระหนักและตื่นตัวเรื่องการอนุรักษ์ช้างและเชิดชูเกียรติของช้างไทย ณ ห้องประชุม 301 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา กล่าวว่า ในฐานะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานที่มีบทบาททางทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการอนุรักษ์และบริบาลช้างไทย อยากขอให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญ รักและปกป้องช้าง ช่วยเหลือเกื้อกูลให้ช้างไทยอยู่คู่กับแผ่นดินไทยอย่างยั่งยืนตลอดไป
จากมติครม. เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2541 กำหนดให้วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันช้างไทย ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จึงกำหนดจัดงาน "วันช้างไทย ประจำปี 2563" ภายใต้แนวคิด "เชิดชูคุณค่าและเกียรติของช้างไทย ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการเลี้ยงช้างของล้านนา" ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2563 ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปภัมถ์ฯ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) จ.ลำปาง โดยมีกิจกรรม อาทิ การบวงสรวงองค์พระพิฆเนศวรเทพเจ้า พิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้แก่ช้างที่เสียชีวิต กิจกรรมการประกวดซุ้มอาหารช้างของชุมชนและสถานศึกษาในพื้นที่ จ.ลำปาง เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมการอนุรักษ์ช้างไทย พิธีฮ้องขวัญช้าง จัดเลี้ยงอาหารช้างบนสะโตก กิจกรรมการทำบุญตักบาตรร่วมกับช้าง จำนวน 20 เชือก รวมถึงทุกท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมช้างอาบน้ำและวิถีเลี้ยงช้างปล่อยโขลง ชื่นชมกับอิริยาบถของช้างเลี้ยงตามธรรมชาติ
ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลได้ที่ 054 829 333 หรือที่เว็บไซต์ www.thailandelephant.org

แกลเลอรี่