ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 4 มี.ค. 2563 หน.ผต.ทส. (นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 15-18 ณ จังหวัดลำปาง

วันที่ 4 มี.ค. 2563 หน.ผต.ทส. (นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 15-18 ณ จังหวัดลำปาง

   

แกลเลอรี่