ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 5 มี.ค.63 การตรวจราชการตามเหตุการณ์ สถานการณ์ และการมอบหมาย ของผู้บังคับบัญชา ของผู้หน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ (นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

วันที่ 5 มี.ค.63 การตรวจราชการตามเหตุการณ์ สถานการณ์ และการมอบหมาย ของผู้บังคับบัญชา ของผู้หน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ (นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย