ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. เผย พื้นที่ป่าของประเทศถูกบุกรุกลดลง ปชช. พอใจรัฐดูแลมอบพื้นที่ทำกินตามโครงการ คทช. กว่าล้านไร่

ทส. เผย พื้นที่ป่าของประเทศถูกบุกรุกลดลง ปชช. พอใจรัฐดูแลมอบพื้นที่ทำกินตามโครงการ คทช. กว่าล้านไร่

ทส. เผย พื้นที่ป่าของประเทศถูกบุกรุกลดลงปชช. พอใจรัฐดูแลมอบพื้นที่ทำกินตามโครงการ คทช. กว่าล้านไร่

          วันนี้ (10 มีนาคม 2563) เวลา 16.00 น. ณ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แถลงผลการปฏิบัติงานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า และคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าแห่งชาติ (คปป.) ครั้งที่ 1/2563 ว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบันนี้เราสามารถเร่งคืนผืนป่าและพืนที่ป่าไม้มาได้กว่าสามแสนไร่ และอัตราการที่ป่าไม้ถูกทำลายในภาพรวมมีแนวโน้นลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการทำงานในคณะกรรมการฯ ชุดนี้ ได้มีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วนในการร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งหัวใจสำคัญในการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ และหยุดยั้งการซื้อขายสัตว์ป่า คือ การป้องกัน ไม่ใช่การ จับกุม โดยสิ่งสำคัญ คือ เจ้าหน้าที่ทุก ๆ ภาคส่วน ไม่ว่าหน่วยงานใด จะต้องมีการตรวจตรา ลาดตระเวน ป้องกัน เมื่อเห็นการบุกรุกต้องป้องกันและดำเนินการโดยเด็ดขาด นอกจากนี้ยังต้องทำความเข้าใจกับประชาชน ซึ่งหัวใจสำคัญต้องให้คนและป่าสามารถอาศัยอยู่ร่วมกันได้ เพราะคนที่จะดูแลผืนป่าได้ดีที่สุดคือประชาชน

          ทั้งนี้ จากสถิติคดีการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ทุกฉบับมีแนวโน้นลดลงอย่างต่อเนื่อง สามารถยึดคืนพื้นที่ป่าจาก “กลุ่มนายทุน” ที่ไม่มีคุณสมบัติที่จะอยู่อาศัยและทำกินในเขตป่าไม้ จำนวน 29,350 คดี ได้พื้นที่คืนมาเนื้อที่ 853,603 ไร่ ซึ่งพื้นที่ที่สามารถทวงคืนมาได้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะได้เร่งนำพื้นที่ดังกล่าวมาฟื้นฟูสภาพให้กลับไปเป็นป่าสมบูรณ์ต่อไป

          ด้านพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินทำกิน ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) พิจารณาเห็นชอบให้นำมาจัดให้ประชาชนเข้าทำประโยชน์นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ ถึงปัจจุบันมีทั้งสิ้น 2๓๗ พื้นที่ 61 จังหวัด คิดเป็นเนื้อที่ 1,083,366 – 3 – 38.66 ไร่ โดยมีราษฎรได้รับอนุญาตให้เข้าอาศัยทำกินโดยไม่ให้กรรมสิทธิ์แล้วรวมทุกพื้นที่จำนวน 184 พื้นที่ใน 58 จังหวัด คิดเป็นเนื้อที่ 659,428 – 1 – 46. 06 ไร่

 

แกลเลอรี่