ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

'วราวุธ'​ มอบนโยบายสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ​(องค์การมหาชน)

'วราวุธ'​ มอบนโยบายสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ​(องค์การมหาชน)

                                                                           

                                                                         'วราวุธ'​ มอบนโยบายสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ​(องค์การมหาชน)

               วันนี้ (11 มีนาคม 2562) เวลา 15.30 นายวราวุธ​ ศิลปอาชา​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ พร้อมด้วย​ นายยุทธพล​ อังกินันทน์​ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ นายธเนศพล​ ธนบุณยวัฒน์​ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ และ​ นายจตุพร​ บุรุษพัฒน์​ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ ตรวจเยี่ยมและรับฟังสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ​ (องค์การมหาชน)​ พร้อมเยี่ยมเยียนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในวันนี้ โอกาสนี้​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ ได้มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานแก่ผู้บริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ​ (องค์การมหาชน)​ สรุปดังนี้
              1. ให้สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ สร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนว่าความหลากหลายทางชีวภาพคืออะไร สำคัญอย่างไร และประชาชนจะได้ประโยชน์อะไร​จากความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนนำความหลากหลายทางชีวภาพในระดับชุมชนมาพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้เกิดความยั่งยืน
              2. ให้มีการเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากชุมชนต้นแบบ
              3. ในการดำเนินงานให้มีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภายในกระทรวงฯ และองค์กรต่าง ๆ

แกลเลอรี่