ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

'ว​ราวุธ'​ มอบนโยบายองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

'ว​ราวุธ'​ มอบนโยบายองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

'ว​ราวุธ'​ มอบนโยบายองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

                   วันนี้ (11 มีนาคม 2563)​เวลา​ 13.30 น. นายวราวุธ​ ศิลปอาชา​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก​ (องค์การมหาชน)​ โดยมี​ นายยุทธพล​ อังกินันทน์​ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ นายธเนศพล​ ธนบุณยวัฒน์​ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม​ และนายจตุพร​ บุรุษพัฒน์​ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ ร่วมติดตามการตรวจราชการในครั้งนี้ด้วย

                   ในการนี้​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ ได้มอบนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานแก่ผู้บริหารองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก​ (องค์การมหาชน)​ สรุปดังนี้
                    1.ให้เน้นประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และผลการปฏิบัติงานของ อบก. นำไปสู่การประสานการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพลังงาน กระทรวงเกษตร กระทรวงอุตสาหกรรม ตลอดจนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการเผาในที่โล่ง
ในการลดก๊าซเรือนกระจก
                    2. ให้ประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบ ๑๐ ปีว่าดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ และทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมาว่าจะทำอย่างไร และทำด้วยวิธีการใดที่จะทำให้ประชาชนเข้าใจเรื่องคาร์บอนเครดิต
                    โดย​ นายวราวุธ​ ศิลปอาชา​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ​และ​สิ่ง​แวดล้อม​ ได้ให้ข้อคิดว่า​ "ก่อนที่ธรรมชาติจะลงโทษมากกว่านี้​ จะทำอย่างไรที่จะลดก๊าซเรือนกระจกลงได้"

แกลเลอรี่