ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รมว.ทส. ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รมว.ทส. ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561

          วันที่ 4 ตุลาคม 2560 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชุม ผู้บริหารระดับสูง และ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวง เพื่อมอบหมายนโยบายการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 202 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 

Credit: ภาพและข่าว: จันทร์เพ็ญ, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่