ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

"วราวุธ" รมว.ทส. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบนโยบายแก่กรมทรัพยากรธรณี

"วราวุธ" รมว.ทส. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบนโยบายแก่กรมทรัพยากรธรณี

                                                                     "วราวุธ" รมว.ทส. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบนโยบายแก่กรมทรัพยากรธรณี
  วันนี้ (13 มีนาคม 2563) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบนโยบายการดำเนินงานแก่กรมทรัพยากรธรณี โอกาสนี้ นายสมหมาย เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่สังกัดกรมทรัพยากรธรณี ร่วมให้การต้อนรับและรับมอบนโยบายฯ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ดังนี้
1. เร่งดำเนินการจัดทำแผนที่ศักยภาพแร่ของประเทศไทยให้แล้วเสร็จ
2. ให้บูรณาการการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ
3. ขอให้เจ้าหน้าทุกท่านศึกษาและเรียนรู้บทบาทอำนาจหน้าที่ของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันในทุกภาคส่วน
4. ขอให้เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2563 ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดและมีประสิทธิภาพสูงสุด
5. ส่งเสริมงานด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจสู่เยาวชนและประชาชน โดยเฉพาะในเรื่องพิพิธภัณฑ์

แกลเลอรี่