ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รมว.ทส. ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หารือ “เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศฝุ่นละออง PM 2.5 แบบเซ็นเซอร์”

รมว.ทส. ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  หารือ “เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศฝุ่นละออง PM 2.5 แบบเซ็นเซอร์”

                                                   รมว.ทส. ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หารือ “เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศฝุ่นละออง PM 2.5 แบบเซ็นเซอร์”

   วันนี้ (13 มีนาคม 2563) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ศ.ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ ประชุมหาเรื่องเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศฝุ่นละออง PM 2.5 แบบเซ็นเซอร์  เกี่ยวกับการใช้งานความถูกต้องแม่นยำ รูปแบบการรายงานข้อมูลในระบบเครือข่าย อายุการใช้งานของเซ็นเซอร์ที่จำกัด แนวทางการบำรุงรักษา และผู้รับผิดชอบการนำเซ็นเซอร์ไปใช้งาน เป็นต้น

แกลเลอรี่