ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ค้นพบโครงกระดูกไดโนเสาร์ สายพันธุ์กินพืชที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อายุ 100 ล้านปี”

ทส. ค้นพบโครงกระดูกไดโนเสาร์ สายพันธุ์กินพืชที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อายุ 100 ล้านปี”

ทส. ค้นพบโครงกระดูกไดโนเสาร์สายพันธุ์กินพืชที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อายุ 100 ล้านปี”

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมทรัพยากรธรณี แถลงถึงการค้นพบ
โครงกระดูกไดโนเสาร์อายุ 100 ล้านปี สายพันธุ์กินพืชใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำสาธารณะบ้านพนังเสื่อ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
 วันนี้ (5 ตุลาคม 2560) ณ ห้องประชุม 301 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายนิวัติ มณีขัติย์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี แถลงข่าวการค้นพบโครงกระดูกไดโนเสาร์ อายุ 100 ล้านปี สายพันธุ์กินพืชใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ว่า สืบเนื่องจากที่นายถนอม หลวงนันท์ ชาวบ้านหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ได้พบโครงกระดูกคล้ายไดโนเสาร์ดึกดำบรรพ์โผล่ขณะหาปลา ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำสาธารณะบ้านพนังเสื่อ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ซึ่งกรมทรัพยากรธรณี ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นตาม พ.ร.บ.คุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. 2551 และขุดสำรวจเพิ่มเติม ผลปรากฎว่ามีการค้นพบชิ้นส่วนกระดูกที่สำคัญจำนวนหลายชิ้น มีลักษณะแตกต่างกันและมีขนาดใหญ่กว่าที่เคยพบมาก่อน ดังนี้ 
 1. ชิ้นส่วนกระดูกขาหน้าขวาท่อนบน (Right Humerus) ที่มีความยาวมากที่สุดเท่าที่เคยพบมา
ในหมวดหินโคกกรวด มีความยาว 178 เซนติเมตร ซึ่งจัดได้ว่าเป็นไดโนเสาร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในกลุ่ม Titan/Giant Dinosaur ที่มีลักษณะขาหน้ายาวกว่าขาหลังคล้ายยีราฟ และจากการศึกษาที่ผ่านมา ประเทศไทยค้นพบไดโนเสาร์ในลักษณะนี้มาแล้ว คือ สายพันธุ์ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน ซึ่งเป็นไดโนเสาร์สายพันธุ์ขนาดใหญ่ที่มีขาหน้าและขาหลังที่ยาวเท่า ๆ กัน
 2. ชิ้นส่วนกระดูกใต้กระเบนเหน็บ (Sacrum) 
 3. กลุ่มกระดูกเชิงกราน (Pelvis) ได้แก่ อีเลียม (Ilium) อิสเชียม(Ischium) และพิวบิส(Pubis) 
 4. ชิ้นส่วนกระดูกสันหลัง (dorsal vertebra ) 
 นอกจากนี้ ยังพบชิ้นส่วนไดโนเสาร์เพิ่มอีกจำนวนมากกว่า ๒๐ ชิ้น คาดว่าเป็นชิ้นส่วนของไดโนเสาร์ตัวเดียวกันทั้งหมดและเป็นไดโนเสาร์กินพืชคอยาว หางยาว จำพวกซอโรพอด สะสมตัวในชั้นหินทรายหมวดหินโคกกรวด (Khok Kruat Formation) กลุ่มหินโคราช (Khorat Group) อายุทางธรณีกาลในช่วงยุค
ครีเทเชียสตอนต้น (Early Cretaceous) อายุ 100 ล้านปี
  ทั้งนี้ กรมทรัพยากรธรณีมีแผนการดำเนินงานต่อไป ดังนี้
 1. ศึกษาวิจัยเปรียบเทียบตัวอย่างไดโนเสาร์ของไทยกับนานาประเทศทั่วโลกเพื่อทราบชนิดที่ชัดเจนและคาดว่าอาจเป็นไดโนเสาร์ชนิดใหม่ของโลก
 2. เตรียมออกประกาศเป็นเขตพื้นที่สำรวจและศึกษาวิจัยตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. 2551 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 3. ดำเนินการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและอุทยานศูนย์เรียนรู้ของท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างรายได้แก่ชุมชนท้องถิ่นและประเทศ รวมถึงการประสานการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับพื้นที่ใกล้เคียงและพัฒนาเป็นGEOPARK เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืนต่อไป

Credit ภาพ: อาทิตยา, ข่าว: จันทร์เพ็ญ

แกลเลอรี่