ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. เตรียมดำเนินตามนโยบายรับมือ COVID-19

ทส. เตรียมดำเนินตามนโยบายรับมือ COVID-19

ทส. เตรียมดำเนินตามนโยบายรับมือ COVID-19

วันนี้ (17 มีนาคม 2563) เวลา 14.00 น. ณ ห้อง 301 นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมการดำเนินการเพื่อสนับสนุนศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโดโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ทส. เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับมาตรการเตรียมความพร้อมการรับมือและควบคุมการระบาดของ COVID-19 โดย คณะรัฐมนตรีมีมติให้ปิดสถานบันเทิง สนามมวย โรงเรียน มหาวิทยาลัย สถานศึกษา อาบอบนวด สนามม้า โรงภาพยนตร์ และสถานที่ที่มีการรวมกลุ่ม ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มมากกว่า 50 คนขึ้นไปในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และมากกว่า 100 คนในเขตต่างจังหวัด

สำหรับแนวทางในการดำเนินงานตามภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม พิจารณาตามความเหมาะสม อาจมีการทำงานโดยการเหลี่อมเวลา การประชุมโดยใช้วีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ หรือการทำงานจากที่บ้าน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ต้องมีผลงานและตัวชี้วัดการทำงานที่ชัดเจนและมีความก้าวหน้า การดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการเบิกจ่าย เป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อพัฒนาสังคมและกระตุ้นเศรษฐกิจ ขอให้ดำเนินงานตามความเหมาะสมและมีศักยภาพ 

แกลเลอรี่