ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

หอการค้าไทย หารือ ทส. เกี่ยวกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม

หอการค้าไทย หารือ ทส. เกี่ยวกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม

หอการค้าไทย หารือ ทส. เกี่ยวกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม

                  วันนี้ (18 มีนาคม 2563) เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 20 นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายจตุพร  บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด ทส. ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือกับคณะกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับประเด็นดังต่อไปนี้
                  1. มาตรการด้านกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด มาตรการจัดการการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และมาตรการทางสังคม
                  2. การจัดการขยะพลาสติกและขยะอาหาร
                      - การสร้างความตระหนักรู้และให้ความรู้แก่ประชาชน
                      - การจัดการและการแยกขยะ
                  3. การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
                  4. การอนุรักษ์เสือโคร่ง

แกลเลอรี่