ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รมว.ทส.ร่วมพิธีสมโภชพระสุพรรณบัฏ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร

รมว.ทส.ร่วมพิธีสมโภชพระสุพรรณบัฏ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร

รมว.ทส.ร่วมพิธีสมโภชพระสุพรรณบัฏ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ ในการบำเพ็ญพระกุศลสมโภชพระสุพรรณบัฏ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร เจริญ สุวฑฒโน 
      วันนี้ (19 มี.ค. 63) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมพิธีสมโภชพระสุพรรณบัฏ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร เจริญ สุวฑฒโน โดยถวายภัตตาหารเพล และเครื่องไทยธรรม แด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร กทม. โดยหลังจากนั้น มีพิธีอัญเชิญพระอัฐิ เข้าประดิษฐาน ณ หอพระนาก วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ภายในพระบรมมหาราชวัง
      เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อ 28 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระอัฐิ สมเด็จพระญาณสังวร เจริญ สุวฑฒโน สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระราชกรรมวาจาในพระองค์ ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร เจริญ สุวฑฒโน ที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญทั้งต่อพระองค์ คณะสงฆ์ ประเทศชาติ และพุทธศาสนิกชน มายาวนานถึงพระชนมายุ 100 ปี

แกลเลอรี่