ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

พิธีขลิบผมและมอบผ้าไตรแก่กุลบุตร ใน”โครงการปลูกต้นกล้า ยาตราพุทธภูมิ” รุ่นที่ 2

พิธีขลิบผมและมอบผ้าไตรแก่กุลบุตร ใน”โครงการปลูกต้นกล้า ยาตราพุทธภูมิ” รุ่นที่ 2

          วันนี้ (6 ตุลาคม 2560) เวลา 15 .00 น. พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีขลิบผมและมอบผ้าไตรแก่กุลบุตร จำนวน 99 คน ใน“โครงการปลูกต้นกล้า ยาตราพุทธภูมิ” รุ่นที่ 2 ประจำปี 2560 ซึ่งจะบรรพชาเป็นสามเณรเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและน้อมเกล้าฯ เฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวางกูร ณ ลานโพธิ์ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร โดยมีผู้บริหาร คณะสงฆ์ และบิดามารดาและญาตผู้ใหญ่ของกุลบุตร เข้าร่วมงาน

          โดยหลังจากพิธีขลิบผมและมอบผ้าไตร กุลบุตรทั้ง 99 คน จะออกเดินทางไปยังประเทศอินเดียในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 และจะมีพิธีบรรพชาสามเณรที่ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์ในวันที่ 13 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 1 ปี ของการเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และหลังจากนั้นจะจาริกไปยังสังเวชนียสถาน 4 ตำบล เพื่อปฏิบัติบูชาไปในสถานที่ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ ประเทศอินเดียและเนปาล ทั้งนี้จะเดินทางกลับประเทศไทยวันที่ 23 ตุลาคม 2560 เพื่อเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 และมีกำหนดลาสิกขาในวันที่ 27 ตุลาคม

          อนึ่งโครงการปลูกต้นกล้า ยาตราพุทธภูมิ รุ่นที่ 2 จัดโดย สำนักงานกำกับดูแลและพระธรรมทูตไปต่างประเทศ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ร่วมกับสำนักงานพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย – เนปาล วัดไทยพุทธคยา วัดนาคปรก มีวัตถุประสงค์ที่จะนำเยาวชนชายที่ได้รับการคัดเลือกจาก ทั่วประเทศ จำนวน 99 คน เดินทางสู่แดนพุทธภูมิเพื่อบรรพชาเป็นสามเณรที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ และจาริกไปยัง 4 สังเวชนียสถาน ที่ประเทศอินเดีย – เนปาล ในระหว่างวันที่ 11 – 23 ตุลาคม 2560 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และน้อมเกล้าฯ เฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวยางกูร นอกจากนี้ยังเป็นการกล่อมเกลาจิตใจและปลูกฝังคุณธรรมให้กับเยาวชนที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติ ต่อไป

Credit: ภาพ: ปริญญา, ข่าว: ศรัณญภัทร, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่