ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. บูรณาการทุกภาคส่วนรับมือวิกฤตหมอกควันภาคเหนือ

ทส.  บูรณาการทุกภาคส่วนรับมือวิกฤตหมอกควันภาคเหนือ

ทส.  บูรณาการทุกภาคส่วนรับมือวิกฤตหมอกควันภาคเหนือ

          วันนี้ (20 มี.ค. 63) เวลา 13.00 น.นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันแห่งชาติ (ศอ.ปกป.ชาติ) ครั้งที่ 1/2563 ผ่านระบบ Video Teleconference (VTC) เพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ เนื่องจากพบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 มีแนวโน้นสูงขึ้นและอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ขอให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญของการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน หากประชาชนไม่ร่วมมือก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเด็ดขาดและยั่งยืน โดยเฉพาะการทำความเข้าใจถึงผลกระทบจากการเผา ที่จะก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ กระทบสิ่งแวดล้อม และยังทำลายป่าต้นน้ำ ซึ่งเปรียบเสมือนโรงงานผลิตน้ำของทุกคน หากไม่มีป่า ก็จะส่งผลไปถึงเรื่องภัยแล้งด้วย ด้านสำหรับมาตรการรับมือสถานการณ์ในห้วงเวลานับจากนี้ ขอให้ทุกจังหวัดและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวด กวดขันในการควบคุมไม่ให้มีการเผาในพื้นที่ และให้บังคับใช้กฎหมายกับผู้กลอบเผาอย่างเด็ดขาดตลอดช่วงห้ามเผาที่จังหวัดกำหนด หากพ้นช่วงห้ามเผา ขอให้จัดระเบียบการเผาเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นละอองเพิ่มสูงขึ้น สำหรับปัญหาหมอกควันข้ามแดน นายกรัฐมนตรีได้มีสารไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อขอความร่วมมือควบคุมการเผา และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักงานเลขาธิการอาเซียนและประเทศในอนุภูมิภาคแม่โขงอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งแก้ไขสถานการณ์ร่วมกัน

          ทั้งนี้ ในตอนท้าย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงาน ร่วมถึงเจ้าหน้าที่ จิตอาสา และหน่วยทหาร ที่ร่วมกันดำเนินงานอย่างเต็มที่ และขอเป็นกำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทุกท่าน ขอให้ดูแลรักษาสุขภาพให้ดีและปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ทั้งนี้ กระทรวงฯ จะให้การสนับสนุนทั้งในเรื่องอุปกรณ์และสวัสดิการในการดูแลเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ต่อไป  

แกลเลอรี่