ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2563

ทส. ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2563

ทส. ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2563
    วันนี้ (20 มีนาคม 2563) เวลา 09.00 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2563 โดยมีคณะผู้บริหาร ทส. เข้าร่วมรับฟังรายงานการดำเนินการจัดทำศูนย์ปฏิบัติการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการซักซ้อมเสมือนจริงของคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรน้ำ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน ณ ศูนย์เมขลา ชั้น 11 กรมทรัพยากรน้ำ

แกลเลอรี่