ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รมว.ทส. ให้สัมภาษณ์พิเศษหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ถกประเด็นการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รมว.ทส. ให้สัมภาษณ์พิเศษหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ถกประเด็นการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รมว.ทส. ให้สัมภาษณ์พิเศษหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ถกประเด็นการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
วันนี้ (23 มีนาคม 2563) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สัมภาษณ์พิเศษ หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ เกี่ยวกับประเด็นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ นโยบายหลักกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปี 2563 การวางแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องภัยแล้งในช่วงครึ่งปีแรก  ความคืบหน้าในการขับเคลื่อนโรดแม็ปการลดใช้พลาสติกและการวางแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5  ตามยุทธศาสตร์ของกระทรวง รวมถึง การดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการแก้ปัญหาการรุกป่า โดยบรรยากาศในการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้มีขึ้น  ณ ห้องทำงาน ชั้น 20 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่